Số ca nhiễm mới virus corona Covid-19 tăng thêm 14.840 trường hợp – cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Tuy nhiên, nguyên nhân thực chất nằm ở việc chính quyền địa phương thay đổi phương pháp thống kê, nhằm giúp nhiều người bệnh được tiếp cận điều trị hơn.0/5 (0 Reviews)