So với những màn makeup xuất sắc trước kia thì lần này Lý Nhã Kỳ lại chọn kiểu hơi sai rồi.

0/5 (0 Reviews)